WIPO

Merkezi İsviçre Cenova ‘da bulunan WIPO kurumunu oluşturan Madrid Protokolüne şu anda 102 Ülke üye durumunda ve bu ülkelerden tümü ya da talep edilen ülkeler için tek bir başvuru yaparak koruma sağlanması mümkündür.

WIPO 'nun sitesine ulaşmak için tıklayınız..

EUIPO

Merkezi İspanya ‘nın Alicante şehrinde bulunan EUIPO , Avrupa Birliği ‘nin resmi fikri mülkiyet ofisidir. Bu ülkeler nezrinde yapılan marka başvuruları, Avrupa Birliğine üye 28 ülkede toplu hak sağlamaktadır.

EUIPO 'nun sitesine ulaşmak için tıklayınız..

Türk Patent ve Marka Kurumu

Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmaktadır.

Türk Patent 'in sitesine ulaşmak için tıklayınız..

Online Marka / Patent / Tasarım Araştırması

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinnde Marka, Patent ya da Tasarım araştırmalarını ücretsiz yapabilirsiniz.

Marka araştırması yapmak için tıklayınız..

Patent araştırması yapmak için tıklayınız..

Tasarım araştırması yapmak için tıklayınız..

Eşya ve hizmet listesi

Marka başvurularında markaların tescil edileceği eşya ve hizmet listesi NICE sınıflandırmasına göre yapılmaktadır.

Eşya ve hizmet listesi için tıklayınız..